Logo
Sarı Kantaron: Şifa mı Zehir mi?

Sarı Kantaron: Şifa mı Zehir mi?

Yayınlanma tarihi: 24 Temmuz 2023

Güncellenme tarihi: 24 Temmuz 2023

Hypericum perforatum olarak da bilinen sarı kantaron, Hypericum cinsinin çiçekli bir bitkisidir ve 2.000 yılı aşkın süredir antidepresan ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle şifalı bir bitki olarak kullanılmaktadır. Birinci yüzyılın Yunan hekimleri, tıbbi değeri nedeniyle sarı kantaron otunun kullanılmasını tavsiye etmiş ve eskiler bitkinin mistik ve koruyucu niteliklere sahip olduğuna inanmışlardır.

Bu güçlü bitkiyle ilgili çok az deneyiminiz varsa, "sarı kantaronun faydaları nelerdir?" diye sorguluyor olabilirsiniz. Eski Yunanlılara kadar uzanan sarı kantaron kullanım alanları arasında çeşitli sinirsel veya ruh hali bozuklukları gibi hastalıkların tedavisi yer almaktadır.

Sarı kantaron en yaygın olarak depresyon ve anksiyete, yorgunluk, iştahsızlık ve uyku sorunları gibi diğer yaygın sorunlar için doğal bir ilaç olarak kullanılır. Ayrıca kalp çarpıntısı, huysuzluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomları, obsesif kompulsif bozukluk, mevsimsel duygusal bozukluk ve menopoz tedavisinde de kullanılır.

Sarı Kantaron Nedir?

Hypericum cinsi, dört ila beş yapraklı, çok sayıda stamenli ve tek bir pistilli sarı veya bakır renkli çiçekleri olan yaklaşık 400 bitki ve çalı türünden oluşur. Bitki çiçekleri, tedavi edici özelliklere sahip özler, kapsüller ve çaylar yapmak için kullanılır. Özellikle Avrupa'daki ilaç şirketleri, bu bitkinin milyonlarca insan tarafından alınan standart formülasyonlarını hazırlamaktadır.

Sarı kantaron bitkisi biyolojik olarak aktif düzinelerce madde üretmektedir, ancak bitkide bulunan iki bileşik, hiperisin ve hiperforin, en büyük tıbbi aktiviteye sahiptir. Rutin, kuersetin ve kaempferol de dahil olmak üzere diğer bileşikler de tıbbi aktiviteye sahip gibi görünmektedir.

Sarı Kantaron Faydaları

1. Antidepresan Olarak Çalışır

Birçok çalışma, sarı kantaron otunun hafif ve orta dereceli depresyon ve anksiyete ile mücadeleye yardımcı olabileceğini ve reçeteli antidepresanlardan daha az yan etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sarı kantaron ilaç etkileşimleri vardır, bu nedenle bitki, özellikle depresyon için zaten ilaç kullanıyorsanız, yalnızca bir sağlık uzmanının rehberliğinde alınmalıdır.

27 klinik çalışma ve 3.800'den fazla hastayı içeren bir meta-analizde, araştırmacılar sarı kantaron otunun seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) ile karşılaştırılabilir etkinlik ve güvenliğe sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışmalar, sarı kantaron kullanımının, doktorların depresyon tedavisinde sıklıkla ilk olarak reçete ettikleri Prozac, Celexa ve Zoloft gibi popüler antidepresanlar kadar işe yaradığını göstermektedir (Ng, Venkatanarayanan, & Ho, 2017).

Bazı araştırmacılar sarı kantaron otunun beyinde daha fazla serotonin, dopamin ve norepinefrin bulunmasını sağladığı için antidepresanlara benzer etki gösterdiğini öne sürmektedir. Bu nörotransmitterler ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur ve depresyon semptomlarının tedavisinden sorumlu olabilir.

Bir depresyon hayvan modeli olan sıçan zorunlu yüzme testi kullanılarak yapılan çalışmalarda, sarı kantaron ekstraktları hareketsizlikte önemli bir azalmaya neden olmuştur. Stresörlerin neden olduğu kaçış eksikliğinin akut ve kronik formları da dahil olmak üzere diğer deneysel depresyon modellerinde, sarı kantaron özütünün sıçanları kaçınılmaz stresin sonuçlarından koruduğu gösterilmiştir (Butterweck, 2003).

Sarı kantaron kullanım alanları arasında, güneş ışığı eksikliği nedeniyle kış aylarında ortaya çıkan bir depresyon türü olan mevsimsel duygusal bozukluğu olan kişilerde ruh halini iyileştirmek de yer almaktadır. Mevsimsel duygusal bozukluk genellikle ışık terapisi ile tedavi edilir ve sarı kantaron otunun fototerapi ile birlikte kullanılmasının kış hüznünü yenmenin bir yolu olarak daha da iyi çalıştığına dair bazı kanıtlar vardır.

2. Premenstrüel Sendrom (PMS) Belirtilerini Hafifletir

Sarı kantaron, ruh hali üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle depresyon, kronik yorgunluk ve hormonal dengesizlik gibi PMS semptomlarını hafifletmek ve doğal yollarla iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Bir çalışmaya 18-45 yaş arası hafif PMS teşhisi konmuş 36 kadın katılmıştır. Kadınlara iki adet döngüsü boyunca rastgele olarak günde 900 miligramlık sarı kantaron tabletleri ya da plasebo tabletleri verilmiştir. Daha sonra gruplar dozları ve sonraki iki döngüyü değiştirmiştir.

Semptomlar deneme boyunca Günlük Semptom Raporu kullanılarak değerlendirilmiş ve kadınlar depresyon, saldırganlık, hormon dengesi ve hormonal uyarılma duygularını rapor etmişlerdir. Çalışma, sarı kantaron otunun PMS'nin fiziksel ve davranışsal semptomlarını iyileştirmede plasebodan üstün olduğunu, ancak ruh hali ve ağrı ile ilgili PMS semptomlarının tedavisinde plaseboya kıyasla önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir (Canning et al., 2010).

Araştırmacılar, sarı kantaron ile tedavinin PMS ile ilişkili en yaygın fiziksel ve davranışsal semptomlar için etkili olduğunu ve ağrı ve ruh hali semptomlarının daha uzun tedavi süresinde nasıl değişeceğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu bildirmiştir.

3. Menopoz Sırasında Ruh Halini İyileştirir

Sarı kantaron, menopozun psikolojik ve vejetatif semptomlarını hafifleten bitkisel bir ilaç olarak test edilmiştir. Advance in Therapy'de yayınlanan bir çalışmada, sarı kantaron otu ile 12 haftalık tedavi incelenmiştir. Yaşları 43 ila 65 arasında değişen 111 kadın günde üç kez 900 miligramlık bir tablet almıştır.

Sarı kantaron grubunda psikolojik ve psikosomatik semptomlarda önemli ölçüde iyileşme gözlenmiş ve kadınların yüzde 76'sında menopoz şikayetleri azalmış veya tamamen ortadan kalkmıştır. Ayrıca, tedaviden sonra cinsel sağlık da iyileşmiş ve sarı kantaron kullanımının doğal menopoz rahatlaması sağladığını göstermiştir (Grube, Walper, & Wheatley, 1999).

4. Enflamasyon ve Cilt Tahrişleriyle Savaşır

Sarı kantaron ve sarı kantaron yağı antibakteriyel özelliklere sahiptir ve kronik iltihapla savaşmaya da yardımcı olabilir. Topikal olarak uygulandığında, küçük yaralar ve cilt tahrişleri, egzama, yanık ve hemoroid için doğal bir tedavidir.

Sarı kantaron, siklooksijenaz-2, interlökin-6 ve indüklenebilir nitrik-oksit sentaz gibi pro-inflamatuar genler üzerindeki inhibitör etkileri nedeniyle anti-inflamatuar özellikler gösterir. Bu genler kronik inflamatuar hastalıklarda kritik bir rol oynamaktadır.

Sarı kantaron ekstraktaları ve sarı kantaron yağı binlerce yıldır kesik ve sıyrıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. İnflamasyonu azaltmadaki faydası iyi bilinmektedir ve antibakteriyel etkisi ile ilişkilendirilmektedir.

Bir çalışmada, egzaması olan 18 hastaya dört hafta boyunca günde iki kez sarı kantaron kremi ile tedavi uygulanmıştır. Denemeden sonra, cilt lezyonlarının şiddeti tedavi bölgelerinde iyileşmişrie. Ayrıca cilt toleransı ve kozmetik kabul edilebilirlik iyi veya mükemmel arasında tespit edilmiştir (Schempp, Windeck, Hezel, & Simon, 2003).

2017 yılında yapılan bir vaka çalışmasında, sarı kantaron yağı, yoğun bakım ünitesindeki bir hastada basınç yarası yaralarının tedavisinde önemli bir etkinlik sağlamıştır (Yücel, Kan, Yesilada, & Akın, 2017).

5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtilerini İyileştirir

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların belirli rutinleri tekrar tekrar yaptığı ve düşüncelerini veya faaliyetlerini kontrol edemediği zihinsel bir bozukluktur.

Bir çalışmada OKB teşhisi konan 12 hasta, 12 hafta boyunca günde iki kez 450 miligram %0.3 sarı kantaron dozuyla tedavi edilmiştir. İlk bir hafta içinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve çalışma boyunca artmaya devam etmiştir. Son noktada, 12 hastanın beşi klinisyen tarafından derecelendirilen "çok" veya "çok fazla iyileşme" olarak değerlendirilmiş, altısı "minimal iyileşme" göstermiş ve birinde "değişiklik olmamıştır". Bildirilen en yaygın yan etkiler ishal ve huzursuz uyku olmuştur. İyileşme bir haftada başladığı ve zamanla arttığı için, araştırmacılar sarı kantaron otunun OKB tedavisinde yararlı bir araç olabileceğine ve gelecekte daha fazla plasebo kontrollü çalışma yapılması gerektiğine inanmaktadır (Taylor & Kobak, 2000).

6. Anti-Kanser Özelliklere Sahiptir

Araştırmacılar sarı kantaron otunun tümör hücrelerinin büyümesini durdurduğunu ve hem melanom olmayan hem de melanom cilt kanseri hücrelerini tedavi edebildiğini bulmuşlardır. 2003 yılında İspanya'da yapılan bir araştırmadan elde edilen veriler, sarı kantaronda bulunan bir madde olan hiperforinin, hücrelerin oluşumu ve büyümesi olan anjiyogenezdeki kilit olaylara müdahale eden bir bileşik olduğunu göstermektedir. Bu durum, bu bileşiğin kanser ve metastaz inhibisyonundaki potansiyel rolüne ilişkin son zamanlarda ortaya çıkan ve giderek artan kanıtları doğrulamakta ve anjiyogenezle ilgili patolojilerin tedavisinde daha fazla değerlendirme için umut verici bir ilaç haline getirmektedir (Martínez-Poveda, Quesada, & Medina, 2005).

7. Sigarayı Bırakmaya Destek Olabilir

Yapılan sistematik bir inceleme, sarı kantaron otunun tütün yoksunluğu semptomlarını hafifleterek ve çeşitli mekanizmalar yoluyla olumsuz etkileri azaltarak sigarayı bırakmayı destekleyebileceğini ortaya koymuştur (Hersi et al., 2019).

Araştırmacılar, bitkinin monoamin oksidaz A ve B'yi inhibe edebildiğini ve dopamin ve noradrenalin geri alımında rol oynadığını öne sürmektedir. Bu eylemler sigarayı bırakma ile ilişkili semptomları azaltmaya yardımcı olur.

Dozaj Önerileri

Sarı kantaron, kapsüller, tabletler, ekstraktlar, çaylar, yağlar ve yağ bazlı cilt losyonları dahil olmak üzere birçok formda bulunmaktadır.

Özellikle aktarlarda satılan otlar düzenlemeye tabi değildir, bu nedenle ihtiyaçlarınız için doğru ürünü aldığınızdan emin olmanız gerekir. Takviyelerde ise standardize ekstraktların kullanıldığından emin olunmalıdır.

Sarı kantaron otunun etki etmesi ne kadar sürer? Sarı kantaron otunun faydalarını hissetmek genellikle birkaç hafta ila birkaç ay sürer, bu nedenle sabırlı olun ve önce doktorunuza danışmadan dozunuzu artırmayın.

Çocuklar için Sarı kantaron ile ilgili çalışmaların çoğu yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Ancak 12 yaşın altındaki 100'den fazla çocuğu içeren bir çalışma, Sarı kantaronun çocuklarda hafif ila orta dereceli depresyon semptomlarını tedavi etmenin güvenli ve etkili bir yolu olabileceğini göstermiştir.

Eğer çocuğunuza depresyon tedavisi için sarı kantaron vermeyi düşünüyorsanız, öncelikle mutlaka bir tıbbi danışmana danışmalısınız. Sarı kantaron ile tedavi edilen çocuklar alerjik reaksiyonlar ve ishal ve mide rahatsızlığı gibi yan etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.

Yetişkinler için Yetişkin kullanımı için kapsül formundaki tipik doz, yemeklerle birlikte günde üç kez 300 miligramdır. Standart sarı kantaron dozundan daha fazlasını almadan önce sağlık uzmanınıza danışmalısınız. Belirli bir durumu iyileştirmek için, doktorunuzun rehberliğinde aşağıdaki önerilen dozlardan yararlanabilirsiniz:

 • Anksiyete için günde üç kez ağız yoluyla 300 miligram
 • Hafif ve orta dereceli depresyon için, yemeklerle birlikte günde üç kez 300 miligram
 • Şiddetli depresyon için, sekiz ila 12 hafta boyunca (doktor onayı ile) günde yaklaşık 900 miligram
 • Sedef hastalığı için, dört hafta boyunca cilt üzerinde günde iki kez sarı kantaron yağı ya da merhemi kullanın.
 • Yara iyileşmesi için, 16 gün boyunca günde üç kez etkilenen cilt üzerinde vazelin içinde yüzde 20 sarı kantaron kullanın.
 • Menopoz semptomları için 12 hafta boyunca günde bir kez 300 miligram
 • PMS için, iki adet döngüsü boyunca günde 300-900 miligram
 • İrritabl bağırsak sendromu için 12 hafta boyunca günde iki kez 450 miligram
 • Sinir ağrısı için, her biri beş haftalık iki tedavi dönemi boyunca ağız yoluyla üç adet 300-900 mikrogram
 • Obsesif kompulsif bozukluk için 12 hafta boyunca günde 450-900 miligram

Günde üç kez 300 miligramın üzerinde bir dozaj alıyorsanız, önce sağlık uzmanınıza danışın. Ayrıca, sarı kantaron otunu aniden kesmek yerine dozunuzu zaman içinde yavaşça azaltmak en iyisidir.

Riskler, Yan Etkiler ve Etkileşimler

Bilimsel çalışmalar sarı kantaronun üç aya kadar ağız yoluyla alındığında güvenli olduğunu desteklemektedir ve bazı kanıtlar bir yıldan uzun süre güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. Sarı kantaron otunun yan etkileri arasında uyku sorunları, huzursuzluk, anksiyete, sinirlilik, mide rahatsızlığı, yorgunluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, deri döküntüsü, ishal ve karıncalanma yer almaktadır.

Sarı kantaron faydalarının hissedilmesinin genellikle haftalar hatta aylar aldığını unutmayın. Bu nedenle dozu artırmayın.

Yüksek dozlarda sarı kantaron kullanımı sonrası güneşe maruz kalındığında ciddi reaksiyonlara neden olabilir, bu nedenle özellikle açık tenliyseniz dışarıda güneş kremi kullandığınızdan emin olun.

Sarı kantaron hamile veya emziren kadınlar için tavsiye edilmez. 6 ila 17 yaş arasındaki çocuklar için büyük olasılıkla güvenlidir, ancak sekiz haftadan fazla almamalıdırlar.

Bazı vakalarda, çocuk sahibi olmayı engelleyebildiği, halihazırda ilaç kullanırken DEHB semptomlarını kötüleştirebildiği, bipolar veya majör depresyondan muzdarip kişilerde manik ataklara yol açabildiği, Alzheimer hastalığı olan kişilerde bunamaya katkıda bulunabildiği ve şizofreni hastası bazı kişilerde psikoza neden olabildiği bulunmuştur.

Sarı kantaron kullanıyorsanız, alerjik reaksiyon, yorgunluk veya huzursuzluk hissi, kan basıncında artış, güneşe karşı artan hassasiyet ve mide rahatsızlığı fark ederseniz dikkatli olun.

Sarı kantaron kullanıyorsanız doktorunuza söylemeniz önemlidir çünkü doğum kontrol hapları, alerji ilaçları, sakinleştiriciler, migren ilaçları ve kalp hastalığı ilaçları dahil olmak üzere çeşitli ilaçlarla etkileşime girer. Eğer aşağıdaki durumlardan bazılarına sahipseniz sarı kantaron almadan önce doktorunuza danışınız:

 • Kanama bozukluğu
 • İntihara meyillilik veya ağır depresyon
 • Zayıf bağışıklık
 • HIV/AIDS
 • Yüksek kolesterol
 • Nöbet geçirmek
 • Zayıf sinir sistemine
 • Mide veya bağırsak sorunları
 • Katarakt
 • Diyabet

Sarı kantaron çok sayıda ilaçla etkileşime girer. Çoğu durumda sarı kantaron ilacı daha az etkili hale getirir. Diğer durumlarda sarı kantaron ilacın etkilerini daha güçlü hale getirebilir.

Herhangi bir ilaçla tedavi görüyorsanız, önce doktorunuzla konuşmadan sarı kantaron kullanmamalısınız. Sarı kantaron, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok farklı ilaçla etkileşime girebilir:

 • Antidepresanlar
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler)
 • Dekstrometorfan (öksürük ilacı)
 • Digoksin
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar
 • HIV ile mücadele için ilaçlar
 • Doğum kontrol hapları
 • Aminolevulinik asit
 • Reserpine
 • Sakinleştiriciler
 • Teofilin
 • Triptanlar (migren tedavisinde kullanılır)

Sıkça sorulan sorular

Kantaron ne işe yarar?

Kantaron, antidepresan özellikleri ile bilinen bir bitkidir ve genellikle hafif depresyon ve kaygı gibi duygusal sorunların tedavisinde kullanılır. Ayrıca yara iyileşmesini hızlandırmak, cilt problemlerini azaltmak ve sindirim sorunlarına iyi gelmek gibi faydaları da bulunmaktadır.

Kantaron hangi hastalıklara iyi gelir?

Kantaron, çeşitli hastalıklara ve sağlık sorunlarına iyi gelmesiyle bilinir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Hafif depresyon ve kaygı
 • Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırmak
 • Cilt problemleri (egzama, sedef hastalığı, akne gibi)
 • Sindirim sorunları (gaz, şişkinlik, kabızlık)
 • PMS
 • OKB

Kantaron yağı ne işe yarar ve nerelerde kullanılır?

Kantaron yağı, kantaron bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir yağdır ve cilt bakımında ve sağlıkta farklı alanlarda kullanılır. Faydaları şunlardır:

 • Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırmak
 • Cilt problemlerini azaltmak ve ciltteki irritasyonu yatıştırmak
 • Masaj yağı olarak kullanılarak kas ağrılarını hafifletmek
 • Cildi nemlendirerek cilt kuruluğunu önlemek
 • Saç derisine masaj yaparak saç dökülmesini azaltmak

Kantaron cilde iyi gelir mi?

Evet, kantaron cilde iyi gelir. Kantaron yağı, ciltteki irritasyonu yatıştırabilir, cilt problemlerini azaltabilir ve yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırabilir. Ayrıca kantaron bitkisinin anti-inflamatuar ve antiseptik özellikleri cilde fayda sağlar.

Sarı kantaron mu daha iyi Kırmızı Kantaron mu?

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve kırmızı kantaron (Hypericum androsaemum) farklı bitki türleridir ve farklı bölgelerde yetişirler. Her iki türün de kendi içinde faydaları ve kullanım alanları vardır, ancak tedavi amacına ve kullanım alanına göre hangi türün tercih edileceği değişebilir.

Yüze kantaron yağı sürersek ne olur?

Yüze kantaron yağı sürmek, cildinizi nemlendirme, cilt problemlerini azaltma ve irritasyonu yatıştırma gibi faydalar sağlayabilir. Ancak herkesin cilt yapısı farklı olduğundan, herhangi bir ürünü yüzünüze uygulamadan önce küçük bir bölgede test etmek ve olumsuz bir reaksiyon olup olmadığını gözlemlemek önemlidir.

Kantaron yağı cildi beyazlatır mı?

Kantaron yağı cildi beyazlatma özelliğine sahip değildir. Ancak cildin nemlenmesine ve cilt tonunu dengelenmesine yardımcı olarak cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunabilir.

Kantaron yağı ciltteki lekelere iyi gelir mi?

Kantaron yağının ciltteki lekelere iyi gelme potansiyeli vardır. Anti-inflamatuar ve yatıştırıcı özellikleri, ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olabilir. Ancak lekelerin nedeni ve cilt tipi göz önünde bulundurularak, kantaron yağı kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.

Kantaron yağı kimler kullanamaz?

Kantaron yağı kullanmadan önce hamileler, emziren anneler, hassas cilde sahip olanlar ve alerjik reaksiyonlar gösterebilecek kişiler gibi belirli gruplar doktorlarına danışmalıdır. Ayrıca, belirli ilaçlarla etkileşime girebileceği için mevcut ilaçlarını kullanan kişilerin de önceden doktora danışması önemlidir.

Vajina içine kantaron yağı sürülür mü?

Kantaron yağı vajina içine sürülmemelidir. Vajinal kullanım için uygun ürünlerin doktor önerisiyle kullanılması gereklidir. Kantaron yağı gibi dış kullanıma yönelik yağların vajina içine uygulanması ciddi enfeksiyon riski taşıyabilir.

Sarı kantaron ve Kırmızı Kantaron arasındaki fark nedir?

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve kırmızı kantaron (Hypericum androsaemum) bitkileri farklı türlerdir ve farklı bölgelerde yetişirler. Her iki türün de kullanım alanları ve faydaları farklıdır. Sarı kantaron genellikle antidepresan etkileri ile bilinirken, kırmızı kantaronun diğer türlerle benzer faydaları vardır ancak daha az yaygın olarak kullanılır.

Kantaron yağı hangi tedavide kullanılır?

Kantaron yağı, yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırmak, cilt problemlerini azaltmak, masaj yağı olarak kas ağrılarını hafifletmek ve cildi nemlendirmek gibi çeşitli tedavilerde kullanılabilir.

Kantaron yağı hangi ağrılara iyi gelir?

Kantaron yağı masaj yağı olarak kullanıldığında, kas ağrılarına ve gerginliğine iyi gelmesiyle bilinir. Kasları rahatlatıcı özelliği sayesinde hafif ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir.

Kırmızı kantaron yağı yüze sürülür mü?

Kırmızı kantaron yağı, cilt bakımında genellikle yüze direkt olarak uygulamak için kullanılmaz. Cilt bakımı için daha yaygın olarak sarı kantaron yağı tercih edilir. Ancak her türlü bitkisel yağın cilde uygulanmadan önce bir yama testi yapmak ve doktora danışmak önemlidir.

Yüz için kantaron yağı nasıl kullanılır?

Yüz için kantaron yağı, cilde hafif masaj yaparak uygulanabilir. Ancak herkesin cilt tipi farklı olduğu için herhangi bir ürünü yüzünüze uygulamadan önce test etmek ve olumsuz bir reaksiyon olup olmadığını gözlemlemek önemlidir. Ciltte herhangi bir tahriş veya kızarıklık görülürse kullanımı bırakılmalı ve doktora danışılmalıdır.

Kantaron kullananların yorumları

 • Cok fazla yarari var biz esimin tirnak mantari icin kullaniyrz.Mutlaka evde bulunmasi gereken hucre yenileyici bir cesit yara yagi.
 • Sildirmekte olduğum dövmeme uygulamak için almıştım ancak sonradan yüzüme sürmeyi de denedim ve nemlendirici özelliğinden çok memnun kaldım
 • sürekli övülen bir üründü, yüzümde özellikle sivilce lekeleri oluyordu sık sık. sipariş ettim ve neredeyse bir aydır düzenli kullanıyorum. haftada 2-4 kez yapıyorum, akşam sürüp gündüz suyla durulayıp ardından başka bir temizleme jeliyle suratımı yıkıyorum ve tertemiz mis gibi oluyor cildim. kokusu ilk kullanımda biraz değişik geliyor ama ben zamanla kokusunu da çok sevdim. yüzünüze sürüp yatağa yattığınızda yastık kokmuyor merak etmeyin😂 gönül rahatlığıyla tavsiye ederim, bir ayda kardeşimle birlikte kullanmama rağmen yarısına geldik daha. bitince hemen ikincisini alacağım.
 • Dün akşam yatmadan önce yüzüme sürüyorum. Şimdi sabah yüzüme fark gördüm bebek yüz parlıyor. Biraz fark ettim şimdi. Cilt güzel parlıyor. Yeni başladım. Her akşam yatmadan önce devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum
 • ürün çok güzel sivilce lekelerime iyi geldi cildi çok güzel nemlendiriyor uzun süre kullandım kullanmayada devem ediyorum tavsiye ederim
 • Az kullanmak gerekiyor. gerçekten yüzü pamuk gibi yapıyor 1 haftadır kullanıyorum haftada 2 yada 3 kez kullanma önerisi verebilirim göz çevresinde kullanılmasını önermiyorum yağ bezesi çıkarabilir lekelere etkisini daha yeni başladığım için göremedim iyi bir sonuç aldığımda mutlaka yazacağım . miktarı gayet yeterli uzun süre kullanacağımı düşünüyorum
 • Geceleri yatmadan önce cildime sürüyorum, sabah yüzüm yumuşak ve parlak oluyo, sürdükten sonra güneşe çıkmayın çıkıcaksanızda ürünü yüzünüzden güzelce temizleyin
 • Nemlendirici krem olarak kullanıyorum. Çok kuru bir cildim var,iyi geldi. Sivilce yapmadı. Iki günde bir geceleri sürüyorum yüzüme sabaha kadar kalıyor. Sabah yumuşacık oluyor cildim.
 • 2 kutu aldım. Sabah akşam günde 2 kapsül kullanıyorum. Günde 3 paket sigara içiyordum. 32 yıldır içiyordum sigarayı. 1 ay oldu bıraktım. Bu dönemde bana çok yardımcı oldu. Hocam kullanmamı tavsiye etti bu dönemde özellikle. Çok stresli ve sinirli bir yapım var. Oldukça sakinleştiriyor. Depresyona müthiş
 • gece çok güzel uyumamı ve rahatlamamı sağlıyor çok beğendim
 • düzenli kullanıyorum eskiye nazaran aşırı olmasada rahatlatıyor
 • Sabah akşam alınca baya sakinleştici etkisi belirgin geldi bana
 • anneme senelerdir kullanıyoruz sarı nokta hastalığına birebir artık gözüne iğne vurulmuyor çok memnunuz
 • Eğer midenizde gastrit gibi mide sorununuz varsa kesinlikle kullanmayın. Bende yan etkisi buydu. Tabi bide hiçbir faydası yok.
 • DİKKAT! sarı kantaron basit bir takviye gıdadan ibaret değildir. Başka ilaçlarla birlikte kullanılması sakıncalıdır. Kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlacınızla etkileşime girebilir. Veya herhangi bi durumda doktorunuza ben bunu kullanıyorum diyiniz. Ben anksiyetem için aldım. Ve uzuuun uzun makaleler okudum kullanmam güvenli mi diye. devamlı kullandığım bir ilaç olmadığı için şimdilik kullanacağım.
 • Sanırım gerçekten de dinginleştirdi beni, ya da plasebo etkisi :D bilemiyorum. Ne olursa olsun kesinlikle bir yararı vardır vücuduma çünkü sarı kantaron sonuçta. Bana iyi geldiğine inanıyorum :)

Kaynaklar

 • Butterweck, V. (2003). Mechanism of action of St John's wort in depression : what is known? CNS Drugs, 17(8), 539-562. doi:10.2165/00023210-200317080-00001
 • Canning, S., Waterman, M., Orsi, N., Ayres, J., Simpson, N., & Dye, L. (2010). The efficacy of Hypericum perforatum (St John's wort) for the treatment of premenstrual syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. CNS Drugs, 24(3), 207-225. doi:10.2165/11530120-000000000-00000
 • Grube, B., Walper, A., & Wheatley, D. (1999). St. John's Wort extract: efficacy for menopausal symptoms of psychological origin. Adv Ther, 16(4), 177-186.
 • Hersi, M., Traversy, G., Thombs, B. D., Beck, A., Skidmore, B., Groulx, S., . . . Stevens, A. (2019). Effectiveness of stop smoking interventions among adults: protocol for an overview of systematic reviews and an updated systematic review. Syst Rev, 8(1), 28. doi:10.1186/s13643-018-0928-x
 • Martínez-Poveda, B., Quesada, A. R., & Medina, M. A. (2005). Hyperforin, a bio-active compound of St. John's Wort, is a new inhibitor of angiogenesis targeting several key steps of the process. Int J Cancer, 117(5), 775-780. doi:10.1002/ijc.21246
 • Ng, Q. X., Venkatanarayanan, N., & Ho, C. Y. (2017). Clinical use of Hypericum perforatum (St John's wort) in depression: A meta-analysis. J Affect Disord, 210, 211-221. doi:10.1016/j.jad.2016.12.048
 • Schempp, C. M., Windeck, T., Hezel, S., & Simon, J. C. (2003). Topical treatment of atopic dermatitis with St. John's wort cream--a randomized, placebo controlled, double blind half-side comparison. Phytomedicine, 10 Suppl 4, 31-37. doi:10.1078/1433-187x-00306
 • Taylor, L. H., & Kobak, K. A. (2000). An open-label trial of St. John's Wort (Hypericum perforatum) in obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry, 61(8), 575-578. doi:10.4088/jcp.v61n0806
 • Yücel, A., Kan, Y., Yesilada, E., & Akın, O. (2017). Effect of St.John's wort (Hypericum perforatum) oily extract for the care and treatment of pressure sores; a case report. J Ethnopharmacol, 196, 236-241. doi:10.1016/j.jep.2016.12.030
;

Çerez Kullanımı

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.